Image
Image

氮化

氧氮化


氧氮化 ( Oxi Ntriding ) 


氮化处理或处理后表面形成Fe3O4防止氧化的工艺。优点

   -  耐磨性, 耐疲劳性提高

   -  耐腐蚀性提高

   -  低温处理无晶体变化,热变形量减少工艺

   -  温度 : 500 ~ 580℃

   -  氮化气体 : NH3+RX, NH3+N2+CO2

   -  氧化材 : H2O , Air

   -  工艺详细
         氧氮化方法有工程中添加2~5% 氧化材后形成氮化物,氮化处理后表面形成氧化层的方法,我司以第二种方式处理产品,氧化材使用H20。应用产品

氧氮化(图1)

氧氮化(图1)